ss

Story Detail


  • Share
  • התגרשתי לפני שנתיים. באתר לא מצאתי אהבה חדשה אבל תודה כי הבנתי שאני עדיין אוהב את אשתי לשעבר. עכשיו יש לי הזדמנות להתחיל הכל מההתחלה. תודה. אורי מתל אביב
Share